Link Search Menu Expand Document

Łasica olbrzymia

4 OCHR, 12 ZRE, 12 WOL, zęby (k6)

  • Długie na 2,5 m, złośliwe, drapieżne ssaki o grubym futrze w kolorze brązowym, złotym lub białym. Mieszkają w podziemnych tunelach, polując samotnie lub w małych grupach.
  • Po ataku przyczepia się do ofiary i co rundę wysysa z niej krew, zadając 1k8 obrażeń. Odczepia się tylko wtedy, gdy łasica lub ofiara umrze.
  • Tropią po zapachu, preferując ranne ofiary.

author: xenio