Link Search Menu Expand Document

Golem żelazny

18 OCHR, 3 Pancerza, 18 SIŁ, 8 WOL, miecz (k10+k10)

  • 3,5-metrowe humanoidalne posągi wykute z ognia i magii. Władają potężnymi mieczami z żelaza.
  • Odporny na zwykłe ataki, elektryczność i zimno.
  • Absorbuje otrzymane obrażenia od elektryczności, lecząc w zamian OCHR o tę samą wartość.

author: xenio