Link Search Menu Expand Document

Nibysmok

3 OCHR, 8 SIŁ, 14 ZRE, 12 WOL, żądło (k6)

  • Inteligentne, małe, skrzydlate, smokopodobne stworzenia z ogonem zakończonym żądłem i czerwonawymi łuskami. Występują w lasach i jaskiniach.
  • Potrafi porozumiewać się telepatycznie z pobliskimi istotami.
  • Obrażenia krytyczne: Trucizna z żądła pozostawia ofiarę w stanie śpiączki na 1k6 dni.

author: xenio