Link Search Menu Expand Document

Żywiołak ognia

16 OCHR, 12 ZRE, 14 WOL, cios (k8)

  • Żywe kolumny czystego płomienia, które spalają wszystko na swojej drodze.
  • Bardzo wrażliwe na kontakt z wodą.
  • Potrafi rozproszyć swoje płomienie, dowolnie zmieniając swoją formę.

autor: xenio