Link Search Menu Expand Document

Akolita

4 OCHR, 1 Pancerza, 14 WOL, maczuga (k6), święty symbol (Krąg ochronny raz dziennie)

  • Święci mężczyźni i kobiety wykonujący zadania dla swojego bóstwa lub poszukujący go.
  • Zazwyczaj podróżują w grupach po 4 osoby.

autor: xenio